?

Log in

No account? Create an account
Pambihirang Pambalot! [entries|archive|friends|userinfo]
Pambihirang Pambalot!

Kilalanin kami Ang Pambihirang Pambalot
Talaarawan Archive

May Pambihira sa Inquirer page A26 ngayon! [Mar. 12th, 2007|11:27 am]
pambihiratalaga
[Tags|]
[Ako ay |happyhappy]


Museums, not malls, are her cup of tea
-A26, Philippine Daily Inquirer, 12 March 2007

Si Meah at Mabini

Salamat Teacher Ani at Meah. :)
LinkPsst! 1 nagsalita!|Anong pambihira sa iyo?

Pambihirang ngiti yan, o. [Nov. 20th, 2006|06:21 am]
pambihiratalaga
[Ako ay |chipperchipper]

Photobucket - Video and Image Hosting
Masaya sina Loki at Basil dahil paborito nila ang Leche! Flan.*

*PAMBIHIRANG PAMBALOT
All rights reserved.
LinkPsst! 5 nagsalita!|Anong pambihira sa iyo?

Salamat sa inyo! [Nov. 13th, 2006|06:50 am]
pambihiratalaga
[Tags|]
[Nasa ibayo ng |Pasig]
[Ako ay |Yehey!]

With the moderator's permission:

Maraming salamat sa mga pumunta sa Myx Mo 2006 at bumili ng Pambihirang Pambalot shirts!
Lubos kaming natuwa sa mga comments ninyo. Tulad ni Raymond at ang kanyang mga kaibigan, JC, Myx Mo production staff, salamat sa inyo!

Para sa mga taga-Laguna, simula sa Huwebes, Nobyembre 16, mabibili na ang Pambihirang Pambalot sa BOUTIQUE 101, Grove, Los Baños!

Antabay lang kayo kung saan mabibili ang Pambihirang Pambalot sa Metro Manila. Malapit nang maayos ang pag-uusap namin sa mga distributors dito :DPAMBIHIRANG PAMBALOT!
Limited Edition Shirts
Dahil pambihira ang Pinoy
LinkPsst! 2 nagsalita!|Anong pambihira sa iyo?

Darating na ang Pambihirang Pambalot! [Nov. 7th, 2006|09:18 am]
pambihiratalaga
[Tags|]
[Ako ay |excitedMalapit na!]

Ang Pambihirang Pambalot ay saplot para sa makabago at makabayang Pinoy.


Pambihira ang Pinoy!
Dahil sadyang pambihira ang ganda, yaman at kulay ng ating kultura, buhay at bansa, dapat lamang na ipakita at ipagmalaki ang mga ito!

Ang bawat disenyo ng Pambihirang Pambalot ay nilikha upang higit na mapahalagahan at mapagtibay ang ating pambansang pagkakakilanlan. Nakatatak sa bawat Pambihirang Pambalot ang mayaman at kakaibang kultura, kasaysayan, kaugalian at iba pa na bukod-tanging Pinoy.

Hangad ng Pambihirang Pambalot na higit na maipagmalaki ang sariling atin dahil talagang pambihira ang Pinoy!
LinkPsst! Anong pambihira sa iyo?

navigation
[ viewing | most recent entries ]